El segon dividend digital ja ha arribat, estàs llest?

segudno dividendo digital

El segon dividend digital ja ha arribat, estàs llest?

Com part de l’estratègia de creació d’un mercat digital únic, la banda d’UHF, utilitzada principalment per difusió de TV, serà modificada per concedir més espai espectral als serveis de telefonia mòbil.

Com a resultat, les freqüències per sota de 700 MHz (470-694 MHz) continuaran estant disponibles pels serveis de TDT i la banda de freqüència entre 694 i 790 MHz s’assignarà als serveis i aplicacions 5G.

En 2015 es va llançar el primer pla tècnic per a l’adaptació de les bandes al primer Dividend Digital. Aquest pla va permetre l’alliberament dels canals d’UHF 61 a 69 (banda de freqüència ens 790 i 862 MHz) per a la prestació de serveis mòbils 4G, d’Internet i Telefonia.

Es posa ara en marxa un segon procés del Dividend Digital que afecta als canals 49 i 60 (banda de freqüència entre 694 i 790 MHz, LTE700), que permetrà el desplegament de serveis i aplicacions 5G. Un full de ruta estableix l’alliberament de la denominada banda LTE700 per a la provisió de comuncacions electròniques i serveis de banda ampla amb tecnología
5G, que portarà a la migració dels serveis de TDT, entre gener de 2019 i març de 2020.

Quantitat de múltipes afectats en cada àrea geogràfica

D’aquesta manera, la banda de 700 MHz haurà d’atribuir-se als operadors de telefonia mòbil i haurà d’estar disponible per a la utilització de la banda ampla sense fil, abans del 30 de juny de 2020 en tots els Estats membres de la UE. No obstant això, fins al 30 de juny de 2022, s’admetran excepcions degudament justificades, relacionades amb matèries de Seguretat Pública i Defensa, tal com apareix en l’article 4 de la decisió
676/2002/CE.

La nova xarxa de telefonia 5G constituirá una plataforma d’altes prestacions que oferirà serveis mòbils de molt alta capacitat, així com comunicacions altament fiables i de baixa latència, al voltant de 1ms contra els 20ms de les actuals xarxes 4G.

No hay comentarios

Deja un comentario